Data Analytics; Hype, illusie of redding


Mass data analysis, big data, business intelligence, predictive analytics, continuous control monitoring en GRC-monitoring zijn enkele van de hedendaagse hype- en buzz-termen. En net als elke hype wil iedereen het hebben, schept iedereen er over op maar doet niemand het.


Veel organisaties hebben projecten geïnitieerd om data mining tools effectief te gebruiken. Echter, slechts enkele bedrijven is het gelukt om analyse technieken structureel in te bedden in hun bedrijfsvoering. De meeste data analyse initiatieven leiden tot onverwacht hoge kosten, geen toegevoegde waarde en een heleboel frustraties. Deze harde leerschool laat zien dat data analytics meer is dan alleen een tool.Wij leven in een wereld waar we steeds afhankelijker worden van ICT, de hoeveelheid data exponentieel groeit en informatie verzoeken steeds gevarieerder worden. In deze wereld ondersteunt MP Analytics B.V. bedrijven in hun data analyse initiatieven en de beheersing van hun ICT omgeving. Met een pragmatische en transparante aanpak helpt MP Analytics B.V. bedrijven succesvol te zijn in het behalen van duurzame oplossingen.

Missie

MP Analytics BV streeft naar een transparante aanpak en eenduidige aansluiting tussen start- en eindresultaat om vertrouwen te geven in het opgeleverde werk én een stabiele basis te vormen voor een duurzame oplossing.

Motto & Kernwaarden

“Together, enhancing data integrity”

Together – Gezamenlijk werken aan duurzame oplossingen

Enhancing – Continue verbeteren van data, proces en resultaat

Integrity – Integriteit in data, werkwijze en houding

(IT) Audit & Risk services

Ondersteuning van uw (IT-)Audit, Risk & Compliance afdelingen.

Data analyse ter ondersteuning van de jaarrekeningcontrole.

Data & Process Mining Analytics

Optimaliseren van bedrijfsactiviteiten met behulp van de bij u beschikbare data.

Interne Beheersings consultancy

Verschaffen van inzicht op uw processen, risico's en (IT)beheersmaatregelen.

Fraude examinations & advies

Ondersteuning bij fraude gerelateerde onderzoeken.

Verschaffen van inzicht op het fraude risico en de mogelijke maatregelen (in de vorm van bijvoorbeeld "Red Flag"-systemen.)

Data Analytics & Fraude trainingen

Het trainen van uw eigen mensen om zelfstandig eigen data analyses uit te voeren.

Leren fraude signalen te herkennen en de impact op uw business te bepalen.

Opleidingen


Ondersteuning van opleidingsinstituten bij het uitvoeren van hun curriculum op het gebied van Financieel Management en Informatie Management.

Lid van de beroepsgroepen en verenigingen